TELRAD d.o.o

PREKO 30 GODINA POSTOJANJA

Firma “TELRAD” d.o.o. osnovana je aprila 1990. godine i od tada bilježi konstantan rast i uspjeh.

Čime se bavimo?

Kompanija se prevashodno bavi projektovanjem i izgradnjom telekomunikacionih mreža.

Naše usluge

Početnu fazu realizacije nekog projektnog zadatka čini upravo projektovanje. Firma Telrad d.o.o. se bavi projektovanjem telekomunikacionih mreža…

Nakon realizacije projektnog zadatka i dobijanjem glavnog projekta, stiču se uslovi za početak druge faze a to je izvođenje telekomunikacionih radova. 

Održavanje telekomunikacionih mreža predstavlja skup usluga iz oblasti telekomunikacija koja se uglavnom nudi telekom operaterima.

Kao što i sam naziv kaže, izrada unutrašnjih telekomunikacionih instalacija predstavlja proces izrade telekomunikacionih mreža unutar nekog objekta koje mogu biti izvedene bakarnim, UTP ili optičkim kablovima.

Naša vizija je jednostavna

I dalje se usavršavati, usvajati nove tehnologije, ubrzati
izvođenje radova ali zadržati ono što nas čini najboljima, a to je kvalitet.

Kontaktirajte nas!

Želite da se informišete ili uputite pitanje u vezi sa korišćenjem naših usluga?

Adresa>

Srpske vojske 320b, 76300 Bijeljina

Telefon:

+387 55 222 222

Email:

info@telrad-ing.com