Čime se bavimo?

Kompanija se prevashodno bavi projektovanjem i izgradnjom telekomunikacionih mreža.

Preduzeće “TELRAD” d.o.o postoji radi podmirenja sadašnjih i budućih potreba tržišta Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za uslugama postavljanja telekomunikacionih sistema.

Za prvih 30 godina postojanja

Telrad je izgradio infrastrukturne mreže u dužini od 4750 km, te na taj način u znatnoj mjeri doprinio razvoju i napretku širenja i modernizacije telekomunikacionih mreža i usluga u Bosni i Hercegovini i zemljama u regionu.  Kompanija se prevashodno bavi projektovanjem i izgradnjom telekomunikacionih mreža.
U to spada:

Naša vizija je jednostavna

Zahvaljujući kvalitetnom radu i ulaganju u ljudske i tehnološke resurse, u oblasti izvođenja telekomunikacionih radova nalazimo se među vodećim kompanijama u Bosni i Hercegovini.

Opremljeni smo kompletnom mehanizacijom za izvođenje građevinskih radova, kao i najsavremenijim alatima i instrumentima za rad sa bakarnim i optičkim kablovima.
Naša vizija je jednostavna, i dalje se usavršavati, usvajati nove tehnologije, ubrzati izvođenje radova ali zadržati ono što nas čini najboljima, a to je kvalitet.

Takođe, naša spremnost da u potpunosti zadovoljimo potrebe investitora, kao i prilagođavanje novinama koje donosi budućnost, naš je glavni adut da i dalje zadržimo vodeću poziciju u oblasti izgradnje telekomunikacionih objekata.

0 KM
infrastrukturne mreže
0
GODINA POSTOJANJA